Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les mer

Hvorfor har vi entreprenørskap i barnehagen?

Målet med entreprenørskap er at barna utvikler nysgjerrighet og skaperglede, evne til samarbeid og læring. I prosjektene skal de få tid til fordypning og kjenne på mestringsfølelse.

Vårt valg av entreprenørskap som ett av de tre konseptene våre er forankret i barnehagelovens §":

Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Entreprenørskap dreier seg ofte om økonomisk verdiskaping, f.eks når skoler lager elevbedrifter. Vårt fokus er sosial verdiskaping. Med det mener vi at barna skal få erfare at flere får til ting i lag, enn det hver enkelt kan få til alene. At det er lettere å nå et resultat hvis man samarbeider. Entreprenørskapsarbeidet skal være arena for læring, mestring, samarbeid og innkludering - i tillegg til skaperglede. 

en voksen og flere barn setter potet i pallekasse med jord

Her settes det potet

Vi observerer at barna lærer mye i prosessen der de fordyper seg i ulike tema over tid. For oss er det med «tid» veldig viktig. Vi stresser ikke på for å bli ferdige med noe, vi tar den tiden ungene trenger. Prøving og feiling er greit. Det viktigste er at både barna og personalet lærer noe i prosessen.

Rammeplanen poengterer at barna må få undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres til aktivt å gi uttrykk for sine tanker og meninger. Og de skal møte anerkjennelse for sine uttrykk. Vi tenker at entreprenørskapene våre er gode utgangspunkt for å oppfylle disse kravene i lovverket.

barnetegning troll Lurvelegg med tre hoder og fem føtter

Her har de studert trollet Lurvelegg fra den kjente barnesangen

Vi har hele tiden fokus på barnas medvirkning slik at de skal føle at dette er noe de alle har vært med på å skape. Alle skal innkluderes i arbeidet, og personalet tar hensyn til barnas ulike forutsetninger for å delta.

Vi ønsker at barna skal utvikle sine entreprenøriellle evner. At de utvikler kreativitet, at de lærer å velge retning for det de ønsker å jobbe med og at de erfarer at jobbinga resulterer i noe positivt. Prosjektene er organiseret slik at barna øver på samarbeid og kommunikasjon samtidig som de fordyper seg i et tema som de har valgt.

Bilde malt av barna, mange farger

Det fargerike fellesbildet fra Blåbærtua er dekorasjon i barnehagens personaldel

Fokus på produktet

Når vi har entreprenørskapsprosjekt, har vi mer fokus på produktet enn i vanlige prosjekt. Vi vektlegger hele prosessen, at ungene skal oppleve og lære gjennom ulike erfaringer, samtidig som vi er opptatt av at "dette skal bli noe", et produkt de kan være stolte av. Vi er likevel åpne på at prosjektet kan renne ut i sanden uten noe produkt fordi vi ikke får det til. Vi prøver og feiler, det viktigste er at både barn og voksne lærer noe i prosessen.

Vi håper ungene tar med seg den erfaringa at det er artig å skape noe, å gjøre noe nytt og kanskje vanskelig, å gjøre kjente ting på en ny måte. At de får tro på seg selv og på det de kan få til i lag med andre. Norge trenger folk med kreativitet og entreprenørielle evner for å utvikle samfunnet videre. Og ungene trenger selvtillit på at de kan mestre ting som i begynnelsen så helt umulig ut når de skal over i skoleløpet. Vi håper at entreprenørskapene de er med på, vil bidra til å gi dem god selvfølelse og mestringsglede som de kan ta med seg videre i livet.

Her er eksempel på ett av prosjektene:

Togbilde - vi lager et bilde til dekorasjon av venterommet på jernbanestasjonen etter å ha fått ei "bestilling" fra dem. Artig at barn får være med å utsmykke offentlige rom!

to voksne holder opp et bilde som ungene har laget til jernbanestasjonen, barn ser på

Bilde av tog som ungene har malt, fjell, Solsikka, Blåbærtua himmel og Bodø jernbanestasjon

nærbilde av tog, maleri av barn
De hadde vært på stasjonen og studert den før de malte! Sola er en papptallerk og skyene er bomull. Skinnegangen er laget av ispinner og fyrstikker.

 

 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 75 58 46 60 eller barnehage@lillevollen.no. Du kan også bruke vårt kontaktskjema.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå