Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les mer

Bli kjent med oss

Lillevollen Barnehage er en allsidig, trygg og god barnehage for barn i alderen ett til seks år.

Bilde av barnehageansatteDet finnes i dag utallige beskrivelser og definisjoner av tilbudet på barnehageplass i Bodø. Friluftsbarnehage, naturbarnehage, utebarnehage og læringsverksted er noen av definisjonene som benyttes.

Lillevollen Barnehage har elementer av alle disse profilene i seg. Vi er opptatt av at barna får en helhetlig og god hverdag hvor leken står i sentrum, både inne og ute. Å prioritere tid til lek gjennom hele dagen, er den beste måten å sikre barnas allsidige utvikling.

Vi har gjennom flere år hatt leken som plattform for omsorg, vennskap og læring, oglek, tilhørighet og kunnskap er kjerneverdiene og basisen i vårt arbeid.

Sammen med våre velkvalifiserte medarbeidere har barna trygge, gode og allsidige rammebetingelser for egen utvikling og en god barndom. Vår visjon, "Jakten på den gode barndom", blir derfor vår beskrivelse og definisjon av hva Lillevollen Barnehage er og skal være.

Stiftelse gir økonomisk armslag

Lillevollen er en "enestående" barnehage som er organisert som en stiftelse. Alle økonomiske midler forblir i barnehagen noe som gir oss gode rammebetingelser for å drive en best mulig barnhage. Det gir oss frihet til å prioritere det vi og foreldrene synes er viktigst - som godt kvalifisert personale og ressurser til å dekke pedagogenes plantid slik at bemanningen holdes oppe når pedagogene er ute av avdeling. Vi satser også på å ha ekstra personale som tar seg av "kjøkkentjenesten", godt vedlikehold og mange spennende aktiviteter for barna.

Bemanning og areal

Økt pedagogtetthet bidrar til å bygge opp og vedlikeholde et godt faglig miljø, noe som igjen sikrer kvaliteten. Lillevollen Barnehage har derfor valgt å ha en større pedagogtetthet enn det loven krever. Vi har en solid og god bemanning i barnehagen og våre velkvalifiserte medarbeidere har lang fartstid, både i faget og i Lillevollen Barnehage. I tillegg er barnehagens areal pr. barn blandt det beste i Bodø, og langt større enn hva loven krever.

Barnehagens uteområde en sommerdag

Barnehagen har til sammen ti barnehagelærere på avdelingene. Vi har også kyndige og dyktige pedagogiske medarbedere der to har fagbrev, og alle har lang erfaring fra barnehage. Vi har valgt å ha en bemanning som er høyere en lovkravet slik at vi kan dekke opp vikariater ved permisjoner og sykemeldinger uten å ta inn nye folk. Slik sikrer vi mer stabilitet i personalet.

De fleste av oss har jobbet i Lillevollen Barnehage i mange år. Vi har et godt og stabilt arbeidsmiljø med mye humor. Hverdagene er travle, men artige og vi har hele tiden faglige diskusjoner. Arbeidsgiver bidrar til at personalet får mulighet til etter- og videreutdanning, noe flere har benyttet seg av, f.eks har vi to medarbeidere med master i spesialpedagogikk.

Barnehagen samarbeider med Personalhuset for å få gode vikarer. I tillegg bruker vi barnehagelærerrstudenter som vikarer når de har fri fra skole og praksis. Det er viktig for oss å få dyktige, omsorgsfulle og arbeidsvillige personer inn. Det har mye å si for både barn, foreldre og det faste personalet.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 75 58 46 60 eller barnehage@lillevollen.no. Du kan også bruke vårt kontaktskjema.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå