Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les mer

Velkommen til nytt barnehageår!

Her kommer litt info - noe nytt og noe dere som har vært her ei stund, har hørt før.

Vel overstått sommer, og velkommen tilbake. Nå gleder vi oss til å ta fatt på det nye barnehageåret.

I oppstarten er det alltid en periode med tilvenning på alle avdelingene. Nå har våre eldste begynt på skola, og fjorårets gulgruppe ”rykker opp” til førskolegruppe. De er veldig spente og klare for alt det spennende som skal skje. 

Samtidig får vi inn noen nye barn som vi skal bli kjent med, og noen går fra små- til storavdeling. Det er en artig – og til tider slitsom, periode for små og store når alle skal finne sin plass i gruppa. Heldigvis har vi lang erfaring med å tilrettelegge for den enkeltes behov, så dette skal nok gå bare bra. Vi håper dere tar godt imot de nye foreldrene, og at dere hjelper oss med å skape en tilhørighet for dem til Lillevollen barnehage.

Vi «mistet» noen barn på Nordhuset før sommeren pga at de flyttet. Vi har ikke fått inn noen for dem enda, så det er færre barn på Solsikka og Marihøna enn det som vanligvis er. Det vil komme nye barn utover høsten og etter jul.

Siden vi har mange barn under tre år, er det barn på 2-5 år på storavdelingene. Det er ikke plass til alle 2-åringene på småavdelingene. Pedagogene tilrettelegger for dette, og tilpasser innholdet etter barnas utviklingsnivå. Det ser ut som denne ordninga er kommet for å bli. Det er veldig få søkere til storbarnsplassene (de har jo allerede plass i andre barnehager), så når et kull slutter for å begynne på skola, må vi flytte over noen av de eldste fra småbarnsavdelingene. Hvis dere føler utrygghet på dette, be om en samtale med pedagogen slik at dere får forklart hvordan vi trygger ditt barn rundt overgangen.

Leken er fortsatt grunnplanken i den pedagogiske virksomheten i Lillevollen. Her skal ungene få tid til å leke. Målet er at alle skal ha noen å leke med, og at den enkelte skal oppleve gleden med å være i god lek. Pedagogene legger vekt på at leken skal være hovedfokus når de planlegger den pedagogiske virksomheten. Vi har valgt å gruppere det pedagogiske innholdet i tre konsepter:

· Mat og helse

· Uteliv i barnehagen

· Entreprenørskap

 Dere finner mer info om dette her på hjemmesiden.

to små barn leker med bil, bøtte og spade i sanda. har regntøy på.

Samarbeid mellom barnehagen og hjemmet

Barnehagelovens §1 begynner slik:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Vi barnehagefolk har valgt å jobbe med små barn fordi vi syns det er givende, spennende og utfordrende å følge barna fra de er pittersmå til de er klare for skola. Pedagogene legger sine planer ut fra grunnverdiene i lovverk som menneskerettighetene, barnekonvensjonen og barnehageloven. I alle disse planverkene er leken vektlagt. Selv om det er mye fri lek i vår barnehage, skal vi likevel planlegge den pedagogiske virksomheten, og her har dere foreldre mulighet til påvirkning. Snakk med pedagogisk leder på avdelinga hvis dere har innspill til planene våre, eller ta det opp med foreldrerepresentantene.

Lillevollen barnehages visjon er

og denne jakten liker vi å gjøre i lag med ungene ”våre” og i lag med dere foreldre. Det er utrolig viktig for barnet at foreldrene og barnehagen kan samarbeide godt. Dere kan alltid kan be om en foreldresamtale, enten på telefon eller her i barnehagen. Ikke vær redd for å ta kontakt hvis dere er usikre på noe, misfornøyd med noe eller har innspill til oss. Vi bestreber oss på å ha en «sammen-kultur» her i Lillevollen. Men det mener vi at vi voksne rundt barnet må jobbe sammen, at vi sammen skal være med ungene i jakten på den gode barndom. Og skal vi få det til, må vi snakke sammen. Vi har derfor lav terskel for å ta kontakt med foreldrene når det er ting som dukker opp. Og vi håper dere også tar initiativ til en prat når det er noe.

Økonomi

Det kan til tider være krevende å drive en enkeltstående barnehage. De økonomiske rammebetingelsene er uforutsigbare. De skifter etter politikernes vilje til å satse på barn og småbarnsforeldre. Nå får vi håpe at lokalvalget bidrar til mer stabile rammer. Dere som foreldre er en stor pressgruppe mot politikerne, og deres stemme teller mye. Politikerne som skal velges, er sikkert interessert i å vise at de prioriterer barnehagene. 

et barn klatrer i tau og henger opp ned

Vi har god økonomistyring i Lillevollen, noe som kommer både barna og oss arbeidstakere til gode. Dere foreldre betaler punktlig, og Bodø kommune betaler ut tilskudd regelmessig. Alle vi som jobber her, har fokus på økonomisk drift. Vi sparer der vi kan, og hjelper hverandre for å holde kostnadene nede. Både små og store får bedre arbeidsforhold når økonomien er på plass. Barnehagen styrer mot overskudd også i år, noe vi må ha for å ha en sunn og bærekraftig drift.

Det aller viktigste for økonomien vår er at vi får fylt alle plassene. Vi får tilskudd etter hvor mange barn vi har pr måned. I Bodø er det pr tiden mange ledige barnehageplasser, mange barnehager har måttet ta ned driften. Det har heldigvis vi sluppet, vi har hatt nok søkere. Den store skrekken er jo å måtte si opp folk fordi vi ikke har nok barn her. Så vi er veldig takknemlige hvis dere forteller videre når dere er fornøyde. (Helt greit å være mindre fornøyd også, men da vil vi gjerne at dere kommer til oss med det slik at vi kan gjøre noe med det.)

En gladmelding på tampen: tilskuddene fra kommunen har økt mer enn vi har budsjettert med. Det gir daglig leder litt lavere skuldre med tanke på at vi har høye personalkostnader fordi vi er "overbemannet". (Det mener jo barnehagefolk at man aldri kan bli - men, men...)

barn i gule regnklær og bøtt med sølevann

Personalsituasjonen

Vi har et lavt sykefravær i Lillevollen, men det hender jo at vi må være borte fra jobben. Ikke bare pga sykdom, men vi skal jo også avvikle ferie, ha kompetanseheving, delta på møter etc. Vi har organisert oss slik at pedagogenes plantid (4 timer i uka på hver) dekkes opp med annet personale slik at avdelinga ikke har lavere bemanning disse timene. Innimellom vil det være noen av personalet som er på andre avdelinger enn der de vanligvis er. Vi omrokerer ved behov slik at det er nok folk ved fravær. Vi jobber mye med at alt personale skal kjenne alle ungene slik at det går greit å hjelpe hverandre på tvers av avdelingene. Når ungene er trygge på de voksne, går dette helt greit. Det tar jo litt tid med de nye, men det går seg til etter hvert.

I høst er personalet fordelt slik: 

Blåbærtua

Gresshoppa

Marihøna

Solsikka

Tina

Gerd Helene

Elise

Anette

Inger

Ann-Kristin O

Gro

Alexandra

Annbjørg

Cecilie Å

Sofie

Sandra

Brita

Eli (50%)

Marit

Lene

Hege (50%)

Natali

Cecilie H

Beate (40%)

Ann-Kristin S jobber 50% og tar seg av matbestillinger og kjøkkenarbeid, og Ippokratis hjelper på alle avdelingene.

I tillegg kan det være folk inne fra andre instanser som f.eks: logoped, spesialpedagog eller fysioterapeut.

Lillevollen er praksibarnehage for studenter. Tina, Inger, Elise og Anette er praksislærere. Nå er det lav søkning og færre studenter på universitetet, men vi håper likevel at vi får noen til praksisperiodene hit i Lillevollen. Vi lærer mye av å ha studenter i lag med oss. De utfordrer oss med sine kritiske spørsmål, og har mange forskjellige oppgaver som de skal løse i lag med oss. Barna drar nytt av ekstra voksne som har mye artig og spennende å by på.

I høst får vi også Irene som underviser på barnehagelærerutdanninga, på hospitering ei uke hos oss. Det ser vi fram til. Vi syns det er supert at Nord universitet sender sine lærere ut i praksisfeltet. En god sammenheng mellom teori og praksis gir god kvalitet, og studentene trenger å danne seg en forståelse av dette før de går ut i arbeidslivet som barnehagelærere.

 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 75 58 46 60 eller barnehage@lillevollen.no. Du kan også bruke vårt kontaktskjema.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå