Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les mer

Info om litt av hvert

Her er litt generell info om hvordan vi har det i Lillevollen barnehage i 2023

Nå håper vi at vi er ferdige med koronatiltakene. Vi kan drivve som normalt, med den lærdommen vi har fått gjennom tiden med ekstraordinære tiltak. Vi har lært mye, og erfart at vi har en organisasjon som greier å snu seg fort for å tilpasse seg nye krav. Alt har ikke gått like smertefritt, men alt i alt synes vi barnehagen har taklet perioden på en god måte, for barn, foreldre og ansatte.

Vi har jo vært litt spente på hva pandemien ville kunne ha av ettervirkninger for oss. Vi har derfor prioritert å ha god bemanning gjennom hele året. Slik har vi unngått innleie av tilfeldige vikarer. Og ikke minst har vi kunnet ha full åpningstid hele tida. Det er fremdeles mange barnehager som må ha redusert åpningstid i perioder. Å ha bedre bemanning enn det minstenormen krever, er positivt for kvaliteten på tilbudet til barn og foreldre. Det er også et stort pluss for oss ansatte. Det betyr mye for arbeidsmiljøet å ha nok folk på jobb. Håper dere foreldre også har merket at vi har hatt det meget stabilt dette året, og at dere setter pris på den prioriteringen som er gjort for at vi skal kunne ha full drift gjennom hele åpningstiden.

fire barn tegner maur, ser på bilde på mobiltelefon

Ordningen med bedre bemanning blir videreført utover høsten, både i forhold til generell bemanning og til pedagogisk personale. Denne ordninga er dyr. Vi får ikke dekket noe av det via tilskudd. Men - vi har oppsparte midler vi kan bruke til dette. Det er den store fordelen med at barnehagen drives som en stiftelse der ingen kan ta ut utbytte!

På vedlikeholdssiden er vi nå ferdige med å skifte ut alle innerdørene i barnehagen. Det er vi veldig fornøyd med. De nye dørene har vindu der det er behov for det, og de er mye mer støydempende enn de gamle. Med vindu i dørene har vi mulighet til å observere barna uten å forstyrre dem i leken. 

et barn med regnklær ligger på mage på ei bru mens et annet barn står bak og ser på

Vårt pedagogiske grunnsyn vektlegger lekens egenverdi for barnas utvikling. Vi legger derfor til rette for mye lek gjennom hele dagen – både inne og ute. Når vi gir ungene så mye tid og rom til å bestemme selv, er personalet nødt til å være både fysisk og mentalt til stede for å støtte dem. Vi prioriterer derfor bort ting som gjør at personalet må ut av avdelinga. Vi har f.eks faste møter på kveldstid i stedet for i åpningstida, og vi har personale inne for pedagogenes planleggingstid. Vi prøver å unngå oppgaver som krever at personalet ikke kan være sammen med ungene.

liten jente leker med dukke, teppe og dukkeseng

Lillevollen Barnehage har et mye større areal tilgjengelig for barna enn de fleste andre barnehager har. Vi har mange rom vi kan bruke, slik at vi får delt opp barnegruppene. Det har stor verdi for både barn og voksne at man kan være færre i lag. (Vi deler oss også i uteleken). Personalet får god mulighet til å observere barnas utvikling, og støtte dem når de trenger det. Vi er oppmerksomme på hva den enkelte har behov for av støtte for å strekke seg mot den neste utviklingssonen. Dette kalles for «støttende stillas» i den pedagogiske teorien. Begrepet synliggjør hvordan pedagogen støtter opp om barnets kognitive, språklige, fysiske og emosjonelle utvikling. Den voksne gir relasjonell støtte slik at barnet får mot til å strekke seg litt lengre. Det støttende stillaset må ikke stå stille, men flyttes etter hvert som barnet utvikler seg og trenger nye utfordringer.

tre barn leker i skogen, sitter og ser på noe i gresset

Et sentralt utviklingsområde hos barna er å utvikle sin sosiale kompetanse, slik at de blir trygge på seg selv og sin rolle i det sosiale fellesskapet. De skal kunne stå opp for seg selv og for andre, og de skal erfare at man blir venner igjen selv om man har krangla. Dette krever mye øving, og her mener vi leken er den beste arenaen for slik læring. Det krever tid og øvelse å lære de sosiale spillereglene i samfunnet. Barna får mye veiledning fra personalet på hvordan man bør oppføre seg i forhold til andre, på hvordan man tar vare på venner og vennskap. Ungene får øvd seg på konflikthåndtering i trygge rammer når personalet er nært dem.

Vi er tydelige på hva vi forventer av barna, og vi oppmuntrer dem til å klare oppgavene vi gir dem. Vi mener at barn har godt av å bli stilt forventninger til hvis de samtidig får mye kjærlighet. Når de strekker seg, og får til, får de mestringsfølelse, og vi ser hvor stolte og glade de blir. Det trenger ikke være store ting. For eksempel kan det å få til å ta på seg dressen sjøl, gi svær mestringsfølelse. Det ligger mye omsorg i å gi barna et puff for å vise dem at vi har tro på at de greier mer enn de kanskje tror selv. Vi har altså så mange fine unger her, og det er helt utrolig hva de kan, og får til, og ikke minst hvor mange spennende og artige tanker de har.

fire barn klatrer i klatrevegg

Så litt om måltidene i barnehagen. Det kan være svært utfordrende for oss å manøvrere i jungelen av kostholdsråd som publiseres i ulike media. Det florerer av råd om sukker, salt, ultraprossesert mat osv. Vi har forståelse for at dere har ulike syn på hva dere mener barnet deres bør spise, og vi prøver å legge til rette for det så langt det er praktisk mulig. Men – det kommer et men: Barnehagen er en pedagogisk institusjon. Vårt fag er pedagogikk, og vår kunnskap dreier seg om planlegging, gjennomføring og evaluering av pedagogiske tiltak for å stimulere til god utvikling og læring. Vi er barnehagelærere som kan mye om hvordan vi skal utnytte måltidenes pedagogiske muligheter, men vi har ingen formell kompetanse i «matlaging» utover det som de fleste andre har, så vi må forholde oss til de nasjonale kostholdsrådene for mat i barnehagen. I tillegg til den pedagogiske dimensjonen, er vårt hovedfokus ved måltidene at barna spiser deg mette på sunn mat uten at det tar for mye tid for de voksne bort fra barna. (Det siste er et viktig poeng!) Dere foreldre må gjerne komme med innspill og idéer. Det beste er om dere tar det videre gjennom foreldrekontaktene, for da får vi samlet alt på ett sted.

voksen viser to barn noe i naturen

Lillevollen Barnehages visjon er «Jakten på den gode barndom», og visjonen legger føringer for det pedagogiske innholdet og for den omsorgen vi gir barna. Barn og voksne (ansatte og foreldre) skal drive jakten i lag, med leken som grunnplanke i alt vi gjør. Vi legger ikke konkrete, detaljerte planer fordi vi mener at barna skal få være med å påvirke innholdet etter hvert. Vi tenker heller at planene legges som rammer rundt det arbeidet vi skal gjøre i følge de nasjonale kravene til innhold i barnehagen. 

barn balanserer på fargerike bøtter som er snudd opp ned

to barn leker med mye rart - er ut som bare rot

 

Lillevollen Barnehage har et lavt sykefravær, og lav "turnover". At folk ikke søker seg bort fra barnehagen skyldes mye at vi har et godt arbeidsmiljø med mye humor og glede, men også at vi har stor påvirkningsmulighet på arbeidet vårt. Organiseringen av barnehagen som stiftelse gir oss stor frihet til selv å bestemme det pedagiske innholdet innenfor rammene av lovverket. Og ikke minst gir det oss fleksibilitet i forhold til økonomien slik at vi kan prioritere det vi selv og foreldregruppa mener er viktigst til enhver tid. 

Det forekommer jo også vanskelige og utfordrende ting innimellom i et slikt yrke, men folk er flinke til å hjelpe, støtte og veilede hverandre. Vi jobber hele tiden med at den daglige kommunikasjonen med foreldrene skal være god, og at informasjonen flyter godt mellom barnehagen og hjemmene. Dette er jo også noe dere foreldre i aller høyeste grad bidrar til, og det er viktig for at vi sammen skal få en barnehage til beste for alle barn.

to barn leker i søla med spann og spade

Barn sitter nederst i sklie og øser vann fra søledam

to barn leker med biler i sølevannet


 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 75 58 46 60 eller barnehage@lillevollen.no. Du kan også bruke vårt kontaktskjema.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå