Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les mer

God bemanning i Lillevollen Barnehage

Nå er det mye fokus på dårlig bemanning i barnehagesektoren. Det er heldigvis ikke et problem hos oss.

Med lavt sykefravær og ekstra bemanning, er vi i godt driv. Vi har nok folk på jobb hver dag, noe vi er kjempefornøyde med når vi hører situasjonen i andre barnehager. Det er selvfølgelig travle dager, men vi føler ikke på det slitet som mange beskriver i media nå.

Dette er ikke noe som kommer av seg selv. Vi har bevisst prioritert høyere bemanning for å kunne dekke opp fravær. Når barnehagen er organisert som en stiftelse, og styrer seg selv, kan vi ta slike grep så lenge det er økonomisk forsvarlig. I år økte tilskuddene fra Bodø kommune noe, og det ga oss et større handlingsrom til å prioritere dette.

en voksen forteller i samlingsstund med mange barn foran en flanellograf med bilde av div matvarer

Vi barnehagefolk ser helt tydelig sammenhengen mellom bemanning og kvalitet - både i omsorgen og i det pedagogiske arbeidet. Dette er det ikke like lett å få politikerne til å skjønne, men både fagforeninger og PBL jobber kontinuerlig med å få forståelse for dette hos de bevilgende myndigheter. 

Lillevollen Barnehage er det som gjerne kalles en ideell barnehage. Siden barnehagen ikke har noen eiere som skal ha utbytte, og vi heller ikke trenger betale konsernbidrag, går alt av overskudd tilbake til drift av barnehagen. Det betyr at vi har hatt penger til å vedlikeholde og oppgradere byggene. Velfungerende arealer er viktig for arbeidsmiljøet for både små og store. Det har utrolig mye å si for både trivsel og kvaliteten på det pedagogiske arbeidet at vi kan dele opp barnegruppene og spre oss på mange rom for lek og aktiviteter. Det hjelper også at vi er en ganske stor barnehage slik at vi kan hjelpe hverandre hvis det er sykdom eller annet fravær blant personalet.

et barn maler med gul farge på en isoporball

Pedagogene har fire timer plantid i uka. Vi har organisert oss slik at disse timene dekkes opp av andre. Det blir sårbart hvis man ikke har en god plan for hvordan plantiden skal tas ut. Undersøkelser viser at barnehagelærere ofte ikke får mulighet til å ha plantid, noe som igjen går ut over kvaliteten. All pedagogisk virksomhet må planlegges og evalueres, og pedagogene må holde seg faglig oppdaterte. Dette krever tid, og vi syns vi har fått god dreis på avvikling av plantid uten at det går ut over bemanninga på avdelingene.

Vi har pr nå økonomi til å ha høyere bemanning enn det som er kravet, og det håper vi kan fortsette i 2024. Det vil vi imidlertid ikke ha oversikt over før kommunens vedtak om tilskudd kommer en gang før jul. 

Men - hittil har vi stått han av, så vi satser på at det går bra også neste år!

en voksen leser for to barn som sitter på fanget

 

 

 

 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 75 58 46 60 eller barnehage@lillevollen.no. Du kan også bruke vårt kontaktskjema.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå