Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les mer

Forskrift om helse og miljø i barnehagen

§1 sier: Formålet med forskriften er å bidra til at miljøet i barnehager ... fremmer barns og elevers helse, trivsel, lek og læring, samt at sykdom, skade og alvorlige hendelser forebygges.

Forskriften sier barnehagen har informasjonsplikt:

§ 17.Informasjonsplikt

Virksomheten skal informere barn, elever og foreldre om forskriftens krav til det fysiske miljøet i skoler og barnehager, og om muligheten til å henvende seg til kommunen etter § 20.

Virksomheten skal gi barn, elever og foreldre relevant informasjon om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen, herunder om tiltak som iverksettes eller vurderes iverksatt. Dersom virksomheten blir kjent med at noe ved miljøet kan skade helsen til barna og elevene, skal barn, elever og foreldre snarest mulig varsles om det.

Link til forskriften

Forskriften har også en veileder som ligger på Helsedirektoratets hjemmeside.

Barnehagen er gjennom forskriften forpliktet til å informere foreldre om forhold ved barnas miljø som kan være uheldig. Våre rutiner utarbeides på grunnlag av forskriften.

Vi bruker ulike kanaler for å informere foreldrene hvis det er situasjoner/saker som foreldrene skal vite om. Det tas en vurdering på hva som er mest hensiktsmessige informasjonskanal ut fra om det er noe som haster, hvor alvorlig det er, hvor mange det gjelder etc. 

 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 75 58 46 60 eller barnehage@lillevollen.no. Du kan også bruke vårt kontaktskjema.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå