Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les mer

"Eksperimenter" som entreprenørskap

Her forskes det på ulike fysiske og kjemiske reaksjoner, både ute og inne. Det var naturlig å bygge på barnas interesse og engasjement da vi valgte tema for entreprenørskapet.

Blåbærtua har forsket på forskjellige eksperimenter i vinterens entreprenørskap. I desember hadde vi eksperimenter som en del av adventskalenderen, og da viste barna stor interesse for dette med å utforske fysiske og kjemisek reaksjoner. Vi ønsket å bygge videre på barnas engasjement, og valgte derfor dette temaet da vi skulle fordype oss i entreprenørskapet.

Vi i Lillevollen definerer entreprenørskapsprosjektene vi har, som noe litt annet enn de vanlige prosjektene vi jobber med. Vi bruker lengre tid på entreprenørskapet, og går mer i dybden. Samtidig har vi fokus på at prosjektet skal ende med et produkt. Prosessen er viktig, men vi tenker at også produktet er en del av entreprenørskapet. Noe barna kan være stolte av, og som viser hva de har arbeidet med. Produktet kan for eksempel være en form for dokumentasjon eller at barna lager noe, eller det kan være ei forestilling eller en film. 

Her er en kort beskrivelse som viser hva vi har gjort, og hvorfor:

FORANKRING I RAMMEPLANEN

Vi har tatt utgangspunkt i disse kravene i rammeplanen:

 • Opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
 • Lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi
 • Bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
 • Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd

FORANKRING I BARNEHAGENS PROGRESJONSPLAN

Krav i Lillevollen Barnehages progresjonsplan:

 • Kan beskrive fenomener i den fysiske verden.
 • Utvider sin evne til eksperimentering og utforsking gjennom å bli utfordret mer på dette av personalet

MÅLSETTING 

Mål for entreprenørskapet vårt er at barna utvikler nysgjerrighet og skaperglede, evne til samarbeid og læring. Barna skal få tid til å fordype seg og kjenne på mestringsfølelse.

 • Barna får erfaring med å vente på tur
 • Barna utvikler evnen til samarbeid
 • Barna lærer seg navn på utstyr som brukes i eksperimentene
 • Barna føler på felleskap
 • Barna får erfaring med ulike eksperimenter
 • Barn og personale lager ei lita bok med beskrivelser av eksperimentene

 

GJENNOMFØRING

Vi så på forskerfabrikken sine nettsider og på youtube sammen med barna om hvilke eksperimenter vi kunne gjøre. Vi snakket med barna og ble enige om 7 ulike eksperimenter.

Vi ble enige om å prøve disse 7 eksperimentene:

 • Hvordan ting flyter
 • Badebomber
 • Å bevare matvarer
 • Slimete slimdyr
 • Lage såpe
 • Å forske i vesker
 • Vulkan med eddik

Vi delte barnegruppa inn i mindre grupper. Alle barna fikk etter tur være de som gjennomførte eksperimentene. Barna var med å finne fram det vi trengte for å gjennomføre eksperimentene og vi leste sammen i bruksanvisningen hva vi måtte gjøre. Vi snakket om i gruppa hva de ulike redskapene het, og hva de skulle brukes til. De barna som gjennomførte eksperimentet hadde på seg briller, mens de andre satt i en halvsirkel rundt å så på. Vi snakket om hva som skjedde og hvorfor resultatet ble slik det ble. De ulike gruppene fikk noen ganger ulike resultater og vi snakket sammen om hvorfor det ble slik. Barna hadde mange tanker rundt det vi gjorde og kom med mange gode forslag til hvorfor resultatet ble slik det ble. Etter hvert eksperiment tegnet barna en tegning som illustrerer det vi hadde gjort.

ENTREPRENØRSKAPETS PRODUKT

Etter samtale med barna bestemte ble vi enige om å lage en oppskriftsbok. Her ligger alle oppskriftene på de ulike eksperimentene, tegningene barna har tegnet og bilder av prosessen. Barna har klipt ut bildene, skrevet overskrifter og bestemt hvordan boka skulle se ut.

 bilde av boka som barna har laget

EVALUERING AV MÅL

Dette var et artig prosjekt som bidro til masse undring og refleksjoner. Barna har vært motiverte og interesserte hele veien og etterspurt om vi skal gjøre flere eksperimenter.

Vi opplevde godt samhold og felleskap i gruppa underveis i entreprenørskapet. Barna mestret å vente på sin tur og godtok at det var noen andre som skulle gjennomføre eksperimentet. Barna samarbeidet godt underveis og fikk eierskap til det vi gjorde. Vi lærte oss navn på mye av utstyret vi brukte underveis og opplevde at barna rettet på oss hvis vi brukte feil benevning. Barna fikk god erfaring med de ulike eksperimentene og vi fikk mange gode samtaler med mye undring og refleksjon. Vi mener vi har nådd vår målsetting med dette entreprenørskapet.

 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 75 58 46 60 eller barnehage@lillevollen.no. Du kan også bruke vårt kontaktskjema.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå