Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les mer

Entreprenørskap

Her er en kort rapport om arbeidet Blåbærtua har gjort i vinter/vår.

Blåbærtuakoret

 Vi lager vårt eget kor

Forankring i rammeplan

  • Personalet skal sørge for et inkluderende felleskap.. og støtte barns aktivitet, engasjement og deltakelse i felleskapet (s.22)
  • Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt felleskap (s.23)
  • Barnehagen skal ivareta barns rett til medvirkning (s.27)
  • Personalet skal ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i barnehagens daglige arbeid og med valg og gjennomføring og prosjekter (s.43)
  • I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom…sanger fra samtid og fortid (s.47-48)
  • Personalet skal inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter.
  • Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk (s.50)

Forankring i årsplan

I Lillevollen har vi i flere år arbeidet med entreprenørskap. Dette er prosjekter der barna skal lære gjennom å være aktive, medvirkende og styrende i sine egne arbeider. Målet med entreprenørskap er at barna skal medvirke til kulturell og sosial verdiskapning. Med det mener vi at målet ikke er prosjekter med fokus på f.eks å selge noe for å tjene penger, slik som tradisjonelt entreprenørskap er, men at prosessen og produktet er viktig for barnas mestringsfølelse. Glede og stolthet over å skape er også mål vi jobber mot.

Bakgrunn for prosjektet

 Mange av barna på avdelingen er veldig glad i sang og musikk. Vi har det siste året hatt fast ”fredagsdisko” der barna har valgt hvilke sanger vi skal danse til. Mange av barna har sunget med og vi har sett at det har vært interesse for å lære seg nye sanger. Vi ble derfor enig med barna om at vi skulle starte et kor på Blåbærtua. Flere av barna har hatt på seg Bodø/Glimt drakter i barnehagen, og derfor begynte vi å høre på Glimtsanger under ”fredagsdiskoen”.

Målsetting

  • Barna opplever samhold og felleskap
  • Barna opplever mestringsfølelse ved å lære nye sanger
  • Barna får erfaring med å framføre foran publikum

Gjennomføring av prosjektet

På fredagsdiskoen har vi hørt på flere Bodø/Glimt sanger. Vi observerte at barna gikk rundt og sang på ”Bodø/Glimt for evig”, og da ble denne et naturlig låtvalg til koret. Vi har i hele år jobbet med vennskap, og dermed ble ”Hjertevenn” og refrenget på Halvdan Sivertsens ”Venner” valgt som to av sangene. ”Eventyrvisa” ble valgt av de voksne med tanke på kulturformidling, og fordi vi ønsket at de skulle lære en sang som vi husker fra da vi var barn.

Vi har hatt korøvelse i samlingsstunden 2-3 ganger per uke. Vi har brukt en app som heter Trall for å øve inn teksten på Eventyrvisa. Dette er en app der man hører både instrumental og vokal og kan slå av vokalen etter hvert som barna har lært seg teksten.

Koret øver Koret øver med flagg

Barna har medvirket under hele prosessen, og det var de som kom med forslag om å framføre sangene til foreldrene. Barna mente at siden vi skulle synge en Bodø/Glimt sang måtte vi ha Glimt flagg.

En voksen og to barn sitter ved formingsaktivitet ved bord

De var med på å bestemme hvordan vi kunne lage flagg. Vi fant bilde av logoen på internett som vi skreiv ut, og barna limte og stiftet arket på en blomsterpinne.

Barn lager Bodø Glimt flagg

De siste ukene før framførelsen har vi øvd mye på hvordan det er lurt å stå når man skal synge i et kor. Vi hadde to generalprøver før selve forestillingen. En framfor noen av de andre voksne og en framfor en annen avdeling. Dette var litt skummelt første gang, men så gikk det bedre etter hvert.

Refleksjon

 Korprosjektet har vært spennende å givende å jobbe med. Det har vært en prosess hele veien der vi har gjort oss erfaringer underveis. Vi gikk ut med et høyt ambisjonsnivå, og tenkte at vi skulle lære oss all teksten i sangene. Vi fant ut at både Eventyrvisa og Venner sangene ble for mye tekst for barna å huske. Vi bestemte derfor i samråd med barna at vi kun skulle lære det første verset i Eventyrvisa og refrenget på Venner.

Vi mener at vi har nådd målsettingen som vi hadde satt oss i forkant av entreprenørskapet. Barna har opplevd samhold og felleskap gjennom å skape noe sammen og fått eierskap til prosjektet. Vi har sett at barna har opplevd stor mestringsfølelse når de har klart å lære seg teksten i nye sanger. Flere av barna har øvd hjemme på sangene, og har stolt kommet i barnehagen og vist hva de har lært.

Barna har fått erfaring med å framføre foran publikum flere ganger og vi har sett at dette har blitt mindre skummelt. Barns medvirkning har også blitt godt ivaretatt gjennom hele prosessen. Å skape noe i fellesskap kan være utfordrende fordi man må gi og ta, og et slik prosjekt gir god øving i at alle må få være med å påvirke både innhold og arbeidsmåter.

Alt i alt syns vi det har vært et artig entreprenørskapsarbeid både for små og store.

 

  

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 75 58 46 60 eller barnehage@lillevollen.no. Du kan også bruke vårt kontaktskjema.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå