Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les mer

Foreldresamarbeid

Litt om samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene

Samarbeid

Barnehageloven sier dette i §1:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Rammeplan for barnehagen sier at foreldrene og personalet har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget er det formelle organet i barnehagen. Her sitter det to foreldrerepresentanter og to fra personalet. Foreldrene velger sine representantet i det årlige foreldreutvalgsmøtet på høsten. I SU diskuteres saker som gjelder for hele barnehagen. Gjennom SU er foreldrene sikret reell innflytelse som gruppe.

Barn leker i snøen

Brukerundersøkelse

Hvert år gjennomfører vi brukerundersøkelse ved hjelp av anonyme spørreskjema. 

Innflytelse og medvirkning

I følge Rammeplan for barnehagen skal barnehagen legge til rette for god dialog og samarbeid med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå. Sistnevnte skjer gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg. 

Den daglige kontakten mellom barnehage og hjem er nok den viktigste kanalen for utveksling av informasjon og ønsker for det enkelte barns hverdag. Man tar også kontakt med hverandre på telefon eller mail hvis man ønsker å ta opp noe som gjelder barnet. I tillegg har vi både formelle og uformelle foreldresamtaler.

Foreldrene har mulighet til medinnflytelse i barnehagen på flere måter. For noen kan det likevel oppleves som litt trøblete fordi man ikke vil være "vanskelig" eller fordi man føler man ikke får gjennomslag for ønsker og idéer. Ikke vær redd for å ta opp ting med oss. Vi strekker oss langt innenfor de pedagogiske, praktiske og økonomiske rammene vi har. Hvis vi ikke kan imøtekomme de ønskene dere har, vil dere få en begrunnelse for det.

Rammeplanen påper at både foreldre og personale må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og et verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave å forvalte. Våre planer og vårt daglige pedagogiske arbeid er forankret i barnehagelovens verdisyn.

 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 75 58 46 60 eller barnehage@lillevollen.no. Du kan også bruke vårt kontaktskjema.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå