Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les mer

Progresjonsplan

Vedlegg til årsplan

Progresjonsplan
Bilde av barn som drikker av en kopp.

Her finner du informasjon om hvordan vi planlegger og jobber for å sikre progresjon i det pedagogiske arbeidet. En femåring skal ikke oppleve det samme som en treåring - og en treåring skal ikke oppleve og lære det samme som en ett-åring.

Progresjonsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen og årsplanen vår. Den beskriver hvordan vi planlegger innholdet for å sikre progresjon, at det skjer en gjennomtenkt utvikling gjennom tiden barnet går i barnehagen. 

Vi tenker at planen også kan bidra til å konkretisere innholdet i barnehagen for foreldrene. Rammeplanen beskriver sju fagområder som vi skal jobbe med. Fagområdene skal ses i sammenheng, og være en gjennomgående del av barnehagens innhold.

Leken er viktig

Vi finner alle fagområdene igjen i leken. Men vi har også andre aktiviteter som bidrar til læring. Progresjonsplanen beskriver disse aktivitetene. Arbeidsmåtene og målene som er beskrevet under ett alderstrinn, følger utviklingen videre. Vi gjentar derfor ikke aktivitetene. For eksempel er ”bøker” aktuelt på alle alderstrinnene og under flere fagområder selv om det ikke står oppført hvert sted. I alle fagområdene er det naturlig å bruke digitale hjelpemidler. Hvordan vi tenker den digitale progresjonen, har vi beskrevet i et eget område. Vi har definert sosial kompetanse som et eget område siden vi mener den sosial utviklingen er like viktig som den faglige.

Nedenfor viser vi hvordan vi planlegger utviklingen for aldersgruppene innenfor disse områdene:

  1.  Kommunikasjon, språk og tekst
  2.  Natur, miljø og teknologi
  3. Etikk, religion og filosof
  4. Nærmijø og samfunn
  5. Kropp, bevegelse, mat og helse
  6. Antall, rom og form
  7. Kunst, kultur og kreativitet
  8. Sosial kompetanse og emosjonell utvikling
  9. Barnehagens digitale praksis.

 

 Her kan du laste ned progresjonsplanen

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 75 58 46 60 eller barnehage@lillevollen.no. Du kan også bruke vårt kontaktskjema.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå