Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les mer

Seksuelle overgrep

Forebygging og handlingsplan

I denne handlingsplanen beskriver vi hvordan vi jobber for å forhindre at seksuelle overgrep skjer i barnehagen.

Risikovurdering og handlingsplan, seksuelle overgrep i barnehagen.

Handlingsplanen tar utgangspunkt i en risikovurdering. Vurderingen er tatt for å minimalisere muligheten for seksuelle overgrep i barnehagen. Det er litt vanskelig å vurdere risiko siden det er umulig å sette seg inn i hvordan en overgriper tenker. Er f.eks nakne barn en større risiko enn påkledde? Er bleieskift/stell en mer utsatt situasjon enn å være alene med ei gruppe barn ute eller på et lekerom?

Vi har prøvd så godt vi kan å lage en oversikt.

I utgangspunktet er ikke voksne alene med barn uten at dette er avtalt. Den som er alene med barn skal hele tiden være forberedt på at kollegaer kan observere vedkommende, og det skal kommuniseres at man går inn i en situasjon der man blir alene med barn. Vi gjør ikke dette for å ”overvåke” hverandre, men for å trygge barna. Samtidig anser personalet det som en fordel å ha en åpenhetskultur slik at man slipper uberettigede mistanker. Tiltakene må hele tiden avveies mot barns naturlige forhold til egen kropp. Vi skal lære dem å være stolte av kroppen sin, av at de har en kropp som kan greie mange oppgaver. Samtidig skal vi lære dem en viss grad av bluferdighet.

Personalet skal være generelt oppmerksomme hvis en kollega mer systematisk søker å være alene med ett eller flere barn, og rapportere dette til overordnede. Hvis man får mistanke om seksuelle overgrep, skal dette meldes umiddelbart til daglig leder som igjen anmelder forholdet til Politiet og sender melding til Barnevernstjenesten. I følge Barnehageloven skal barnehagen gi opplysninger uten hinder av taushetsplikt. Daglig leder varsler styret og barnehagesjefen, og iverksetter tiltak. Tiltakene gjøres i samråd med politi, styret og kommunens barnehagesjef.

Handlingsplan seksuelle overgrep

 

 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 75 58 46 60 eller barnehage@lillevollen.no. Du kan også bruke vårt kontaktskjema.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå