Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les mer

Handlingsplan mot mobbing

Vedlegg til årsplanen. Handlingsplanen beskriver hvordan vi jobber når vi opplever mobbeadferd i barnehagen.

Bilde av barn som spiser mat sammen med barnehageansatt.Vi jobber hele tiden med barnas adferd mot hverandre. Det er viktig at personalet deltar i lek og aktiviteter slik at vi kan observere uønskede hendelser, og få ryddet opp i dem med en gang. Målet er at alle skal ha venner og føle seg innkludert i barnegruppa. Ingen skal føle seg truet eller utestengt, man skal føle seg trygg i Lillevollen Barnehage.

Hvis vi ser tendenser til mobbing eller utestenging, eller får tilbakemeldinger fra foreldre som kan tyde på at noen ikke har det bra, bruker vi handlingsplanen for å systematisere arbeidet. Handlingsplanen er vedlegg til årsplanen, og blir jevnlig gjennomgått i lag med foreldrene i Samarbeidsutvalget.

Handlingsplan mobbing – vedlegg til årsplan

Barnehageloven §41 sier dette om barnehagens psykososiale miljø:

”Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for slike krenkelser. Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna.”

Definisjon av mobbing

Ingrid Lund ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder, definerer mobbing slik: ”Mobbing av barn i barnehagen er handlingar frå vaksne og/eller andre barn som krenkjer barnet si oppleving av å høyre til eller være ein verdifull person for fellesskapet”.

Vi i Lillevollen mener denne definisjonen er treffende for hvordan mobbing kan forstås i et
barnehageperspektiv, og vi velger å bruke den som utgangspunkt for handlingsplanen. Primært jobber vi for at mobbing ikke skal skje i barnehagen, på et forebyggende plan.
Dette arbeidet er implementert i våre planer. Hva gjør vi når vi likevel observerer mobbing blant barna?

 • Vi griper inn så tidlig som mulig, stopper handlingene, og prater med barna. Pedleder varsler styrer. Viktig med god kommunikasjon innad på avdelinga slik
  at alt personale er oppdatert og vet hva de skal se etter.
 • Vi dokumenterer rutinemessig avvik på begynnende mobbeadferd.
 • Observerer videre – hvordan går det? Griper inn igjen om nødvendig.
 • Orienterer personalet på avdelinga og andre som det er naturlig å involvere.
 • Vi kontakter så fort som mulig de respektive foreldrene, både til den som blir
  mobbet og den som mobber, og forteller hva vi har observert.
 • Avtaler møte med mobberens foreldre. Vi snakker alene med dem først for å bli enige om en strategi. Tar etter hvert barnet inn i lag med oss, og snakker om
  hvordan vi vil at det skal være i Lillevollen. Redigert sept 21
 • Vi lager skriftlig tiltaksplan i samråd med alle foreldrene som er berørte av problemstilllingen.
 • Personalet skal være gode rollemodeller.
 • Offeret skal skjermes fra mobberen, men vi må samtidig jobbe for at de kan ha en naturlig samværsform. Vi må hjelpe og støtte dem i å kunne omgås hverandre på
  en god måte. Det er ingen god løsning å holde dem atskilt, det skaper ikke læring.
 • Vi skriver logg når vi observerer uheldige episoder. Viktig å være obs på kroppsspråk og verbalt språk. Noen kan si stygge ting uten at vi vet det fordi de
  bruker kroppsspråk, lav stemme osv.
 • Vi må hele tiden vurdere om de to (evt flere) bør være alene i uteleken eller på et rom. Kanskje må vi dele dem eller passe på at det alltid er en fra personalet til
  stede når de leker i lag.
 • Vi praktiserer nulltoleranse for uakseptabel adferd.
 • Vi samtaler underveis med den som mobber, følger opp og observerer i tida framover. Foreldrene til begge parter holdes underrettet om hvordan det går.

Handlingsplanen kan lastes ned som PDF her. (PDF/811.44 KB)

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 75 58 46 60 eller barnehage@lillevollen.no. Du kan også bruke vårt kontaktskjema.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå