Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les mer

Kvalitetsramme

En beskrivelse av mål og kvalitetskrav

Kvalitetsramma er et dokument som viser hvilke mål og hvilken minstestandard vi skal ha på ulike områder i hverdagen. Den setter en ramme for arbeidet vårt - en ramme som alt personale skal holde seg innenfor. Det er selvfølgelig lov å gjøre mer enn det som er beskrevet her, men dette er en minimumsstandard. Målsettingen er at kvaliteten skal holde et like høyt nivå på alle avdelingene.

Vi beskriver også våre forventninger til foreldrene. De foresatte er vår viktigste medhjelper i det pedagogiske arbeidet. Det er foreldrene som kjenner barnet best, og det er av stor betydning for både personalet og barnet at kommunikasjonen og samarbeidet fungerer godt.

Vi bruker kvalitetsramma som utgangspunkt når vi vurderer praksis. Siden den beskriver helt konkret hva vi skal gjøre, forenkler den vurderingsarbeidet. Vurderingene gjøres på avdelingsmøter, pedagogmøter og personalmøter.

Kvalitetsramma har 13 emner:

 • Tilvenning
 • Velkomst - hvordan møter vi barn og foreldre når de kommer i barnehagen?
 • Frokost
 • Barnehagens lekemateriell
 • Lek inne og ute
 • Lunsjmåltidet og lettmåltid
 • Stell, hygiene og hvile
 • Av- og påkledning i garderoben
 • Avskjed - dagens slutt
 • Fysisk aktivitet/lek inne og ute 
 • Turer
 • Faste arrangement
 • Medvirkning og samspill
   

Vi har beskrevet de ulike emnene ganske detaljert, og for å få det høvelig oversiktlig, har vi lagt det inn i et exel-dokument:

Ramma0124.xlsx (546.28 KB)

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 75 58 46 60 eller barnehage@lillevollen.no. Du kan også bruke vårt kontaktskjema.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå