Lillevollen Barnehage

Barnehagens verdigrunnlag

Visjonen vår er:

 Image

Vi har bestemt at dette skal være kjerneverdiene for Lillevollen i årene framover:


lek – tilhørighet – kunnskap

Hovedmålsettingen vår er at barna skal være kunnskapsrike, dannede, kreative og demokratiske individer når de forlater Lillevollen.

Mål:
  • Personalet tilrettelegger for allsidig lek ute og inne, og gir tid til fordypelse i leken. Barna styrer selv leken og bestemmer hva de vil leke. Alle barna får være med i leken.
  • Barn, foreldre og personale føler tilhørighet til barnehagen, og bidrar til at andre også opplever det slik. Alle barna har venner i barnehagen. Barnehagen bidrar til at barna føler tilhørighet i samfunnet for øvrig.
  • Personalet har kunnskap om barns utvikling på alle områder og vet hvordan man tilrettelegger for lek og læring. Barna har utviklet allsidig kunnskap om seg selv og verden rundt seg.

Les mer om hvordan vi setter verdiene ut i praksis i artiklene under.