Lillevollen Barnehage

Vi som jobber her

Lillevollen barnehage har to barneahgelærere på hver avdeling

 

Barnehagen er en lovhjemlet pedagogisk virksomhet som krever fagfolk. Økt pedagogtetthet bidrar til å bygge opp og vedlikeholde et godt faglig miljø, noe som igjen sikrer kvaliteten. Lillevollen har derfor valgt å ha en større pedagogtetthet enn gjennomsnittet i kommunen.

Beret Rørvik er daglig leder og styrer. Hun har videreutdanning i spesialpedagogikk og ledelse.

 

Barnehagen har til sammen åtte førskolelærere på avdelingene. Noen har, eller holder på med, videreutdanning i veiledning, spesialpedagogikk og ledelse. Vi har også kyndige og dyktige pedagogiske medarbedere der to har fagbrev, og alle har lang erfaring fra barnehage. 


I tillegg til dem som er fast på avdelingene, har vi en halv assistentstilling som jobber der det er mest behov til enhver tid, og ei halv stilling som har ansvar for matbestillinger og tilrettelegging av måltider. Vi har også ekstra personalressurser ved behov når barn trenger ekstra tilrettelegging.

 

Vi deler kunnskapsministerens mening om at utvikling av personalets kunnskap bidrar til å sikre en best mulig barnehage for alle barn. Vi har derfor et romslig kompetansehevingsbudsjett. Vi bruker også en del ressurser på å ta inn gode vikarer ved sykdom og ferieavvikling, noe som ikke er like vanlig i alle barnehager.

 

 

 

 

Vi er til sammen 17 ansatte. De fleste har jobbet her i mange år. Vi har et godt og stabilt arbeidsmiljø med mye humor. Hverdagene er travle, men artige og vi har hele tiden faglige diskusjoner. Arbeidsgiver bidrar til at personalet får mulighet til etter- og videreutdanning, noe flere har benyttet seg av.

Barnehagen samarbeider med Personalhuset for å få gode vikarer. I tillegg bruker vi førskolelærerstudenter som vikarer når de har fri fra skole og praksis. Det er viktig for oss å få dyktige, omsorgsfulle og arbeidsvillige personer inn. Det har mye å si for både barn, foreldre og det faste personalet.

Her er vi i våre nye regnjakker som blir flittig brukt... 

Fra venstre:
Marie, Annbjørg, Tina, Cecilie, Gerd Helene, Inger, Merethe (sluttet), Hege, Marit, Eli, Ann-Kristin O, Lene, Gro, Elise, June.
(Ann-Kristin S, Benedicte og Beret var ikke til stede da bildet ble tatt).

Det er Mats Jensaas som har tatt bildet.