Lillevollen Barnehage

Om lek

Leken er den viktigste aktiviteten i Lillevollen barnehage. Leken er altomfattende i barns liv. Den bidrar til utvikling og læring, og er en kilde til glede og vennskap.

Personalet legger til rette for lek i alle former. For oss er det viktig at leken gis tid, at barna får tid til å fordype seg i leken. Leken støttes av personalet ved observasjon og aktiv deltagelse. Leken styres av barna selv så langt det er mulig. De får hjelp når leken stagnerer eller utvikler seg i en retning som ikke er god for alle. Personalet bidrar til at barna har noe å strekke seg etter i leken, slik at den utvikler seg og læring skjer. Vi vektlegger at barna opplever glede og mestring i leken, og at de utvikler vennskap.

Image


«Tilbake